Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Diễu binh, diễu hành trọng thể kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

(HCM CityWeb)- Ngày 30-4, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng; Chủ tịch nước; Quốc hội; Chính phủ; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hồ Chí Minh trọng thể tổ chức mít-tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015).Xem chi tiết...

Người trao tấm bản đồ Sài Gòn cho Trung đoàn 66

Cùng với tổ mũi nhọn tiến vào Dinh Độc lập trưa ngày 30/4, phóng viên ảnh Đinh Quang Thành (Thông tấn xã Việt Nam) đã chụp được nhiều bức ảnh vào thời khắc trọng đại của lịch sử. Ông cũng chính là người trao tấm bản đồ Sài Gòn cho Trung đoàn 66, đơn vị đánh thọc sâu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh.Xem chi tiết...

Sức mạnh nhân dân và vai trò quần chúng trong chiến dịch Hồ Chí Minh 1975

Có thể khẳng định, trong cuộc đại thắng mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, vai trò của quần chúng nhân dân là rất quan trọng.Xem chi tiết...

Toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Chiến thắng 30-4-1975

(HCM CityWeb)- Nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã có bài viết với nhan đề: “Thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng”.Xem chi tiết...

Ngày 14-4-1975: Chiến dịch mang tên Hồ Chí Minh

Nhận được báo cáo của Quân ủy Miền về diễn biến chiến trường và kiến nghị đặt tên chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định, 17 giờ 50 ngày 14-4-1975, Bộ Chính trị gửi Bộ Chỉ huy chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định (điện mật số 37/TK), nội dung: “Bộ Chính trị đồng ý chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định lấy tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh”. Quyết định của Bộ Chính trị được phổ biến nhanh chóng đến các mặt trận, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, đồng thời khẳng định ý chí quyết chiến quyết thắng của các cánh quân trong trận quyết chiến chiến lược cuối cùng.Xem chi tiết...

40 năm ngày Giải phóng miền Nam- Phần IV: Thông tấn xã Việt Nam trong Mùa Xuân đại thắng Viết tin chiến thắng trên bàn làm việc của đại tá, Tỉnh trưởng ngụy

Trong cuộc đời làm báo gần 50 năm, từ năm 1966 đến nay, tôi có gần 8 năm làm phóng viên mặt trận của Thông tấn xã Việt Nam với biết bao kỷ niệm không thể nào quên, trong đó có kỷ niệm sâu sắc khi cầm bút viết tin chiến thắng giải phóng thị xã Quảng Ngãi vào đêm 24 rạng sáng ngày 25/3/1975, ngay trên bàn làm việc của viên Đại tá, Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng Quảng Ngãi của Quân đội Sài Gòn Lê Văn Ngọc.Xem chi tiết...

 

 Hoạt động kỷ niệm ngày 30.4

 
 

 40 năm hội nhập và phát triển

 
 

 Những năm tháng lịch sử hào hùng

 
 • Tích cực luyện tập duyệt binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam

 • Tích cực luyện tập duyệt binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam

 • Tích cực luyện tập duyệt binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam

 • Tích cực luyện tập duyệt binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam

 • Tích cực luyện tập duyệt binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam

 • Tích cực luyện tập duyệt binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam

 • Tích cực luyện tập duyệt binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam

 • Tích cực luyện tập duyệt binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam

 • Tích cực luyện tập duyệt binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam

 • Tích cực luyện tập duyệt binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam

 • Tích cực luyện tập duyệt binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam

 • Tích cực luyện tập duyệt binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam

 • Tích cực luyện tập duyệt binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam

 
 
 • SGTPHCM - Đất Thép Củ Chi
 • SGTPHCM - Cầu Sài Gòn