Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Ba mươi năm là một chặng đường ngắn ngủi so với lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc và hàng trăm năm của thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng 30 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 10 với bản lĩnh cách mạng, truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự và an toàn xã hội.
Quận 10 ngày nay có thể gọi là vùng bản lề giữa Sài Gòn và Chợ Lớn. Cách đây hơn trăm năm còn là khu vực trống, hoang vu ở vùng đất phía Bắc. Ảnh hưởng của văn minh sông nước (sông Thị Nghè, kinh Tàu Hủ) khiến dân cư thích hợp chọn lựa nơi sinh sống ở phía Nam. Địa hình thuận tiện liên lạc phía Chợ Lớn theo đường thuỷ và về phía đồng bằng sông Vàm Cỏ, sông Cửu Long. Về phía Bắc là vùng đất khá cao, kho cằn, phương tiện giao thông liên lạc chỉ bằng xa ngựa, xe bò lên hướng Tây Ninh, Thủ Dầu Một.
Quận 10 có tổng diện tích tự nhiên 571,81 ha (theo số liệu bản đồ địa chính) nằm chếch về phía Tây Nam của trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và chiếm 0,24% diện tích đất đai toàn Thành phố. Dân số của Quận 10 tính đến thời điểm 31/12/2005 là 237.459 người, mật độ dân số trung bình là 41.527 người/km2.
Quận 10 là một mảnh đất giàu truyền thống đấu tranh cách mạng, cùng với Thành phố và cả nước góp phần viết nên những trang sử hào hùng trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.


Sau năm 1975 miền Nam được giải phóng, thống nhất đất nước, ngoài việc xây dựng chính quyền cách mạng, khắc phục hậu quả chiến tranh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 10 tập trung phát triển kinh tế, chỉnh trang đô thị, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phấn đấu xây dựng Quận 10 trở thành một trong các quận trung tâm của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.