Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

UBND quận 10 vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết địa điểm xây trường học trên địa bàn quận 10 đến năm 2020. Theo đó, tổng diện tích là hơn 570ha, phía Đông Bắc-Đông Nam giáp quận 3, phía Bắc giáp quận Tân Bình, phía Nam giáp quận 5 và phía Tây giáp quận 11.
UBND quận 10 vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết địa điểm xây trường học trên địa bàn quận 10 đến năm 2020. Theo đó, tổng diện tích là hơn 570ha, phía Đông Bắc-Đông Nam giáp quận 3, phía Bắc giáp quận Tân Bình, phía Nam giáp quận 5 và phía Tây giáp quận 11.
UBND quận 10 vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết địa điểm xây trường học trên địa bàn quận 10 đến năm 2020. Theo đó, tổng diện tích là hơn 570ha, phía Đông Bắc-Đông Nam giáp quận 3, phía Bắc giáp quận Tân Bình, phía Nam giáp quận 5 và phía Tây giáp quận 11.
Để vừa hạn chế xe cá nhân, giảm tình trạng kẹt xe lại vừa tăng nguồn thu cho ngân sách, UBND đã có tờ trình đề nghị tăng thuế trước bạ của ôtô lên 15%.
Quận 10 có tổng diện tích tự nhiên 571,81 ha (theo số liệu bản đồ địa chính) nằm chếch về phía Tây Nam của trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và chiếm 0,24% diện tích đất đai toàn Thành phố. Dân số của Quận 10 tính đến thời điểm 31/12/2005 là 237.459 người, mật độ dân số trung bình là 41.527 người/km2.
Quận 10 là một mảnh đất giàu truyền thống đấu tranh cách mạng, cùng với Thành phố và cả nước góp phần viết nên những trang sử hào hùng trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.


Sau năm 1975 miền Nam được giải phóng, thống nhất đất nước, ngoài việc xây dựng chính quyền cách mạng, khắc phục hậu quả chiến tranh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 10 tập trung phát triển kinh tế, chỉnh trang đô thị, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phấn đấu xây dựng Quận 10 trở thành một trong các quận trung tâm của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.